โรงเรียนสอนศิลปะคัลเลอมี (Kolor me art school) เป็นโรงเรียนสอนศิลปะด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และการวาดการ์ตูน ซึ่งเปิดดำเนินการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2541  โดยมีหลักสูตรการสอนที่เน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับเด็กตั้งแต่อายุ 2 ขวบครึ่งไปจนถึงนิสิต/นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  ด้วยหลักสูตรศิลปะที่มีความหลากหลายกว่า 30 หลักสูตร สำหรับภาคเรียนปกติและหลักสูตรพิเศษที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่สำหรับช่วงปิดเทอม  โรงเรียนได้ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง มีนักเรียนจบหลักสูตรไปแล้วกว่า 10,000 คน

โรงเรียนสอนศิลปะคัลเลอมี มีคณะครูที่มากด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 18 ปี ซึ่งประกอบด้วยครูที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นศิลปินที่มีผลงานในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย มาช่วยกันพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
ผลงานศิลปะของนักเรียนมีการพัฒนาเป็นที่ประจักษ์ โดยได้รับรางวัลมากมายทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
รางวัลระดับนานาชาติ
รางวัลชนะเลิศ ศิลปะเด็กนานาชาติ ณ กรุงโตเกียว
พ.ศ. 2551 และรางวัลรองชนะเลิศอีก 30 รางวัล
รางวัลเหรียญทอง เงิน และบรอนซ์ พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน รวมกว่า 500 รางวัล
รางวัลระดับชาติ
รางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ
รางวัลศิลปะนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตโดย Toshiba
รางวัลศิลปกรรม ปตท.
โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรด้านการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยให้การสนับสนุนการแสดงผลงานทางด้านการศึกษา รวมถึงการดูงานต่างประเทศในสถาบันที่มีชื่อเสียงทางศิลปะ ตลอดจนการฝึกอบรมคณะครูอย่างสม่ำเสมอ ทำให้คณะครูมีความแข็งแกร่งทางวิชาการและมีความรักในองค์กรและนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนศิลปะอย่างจริงจัง ยังผลให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านศิลปะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

โรงเรียนมีความมุ่งมั่นทางวิชาการด้านศิลปะโดยมิได้มุ่งหวังในการขายและขยายเชิงพาณิชย์ ทำให้มีความอิสระในการพัฒนาหลักสูตรที่มีความหลากหลายและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มากมายตามความคิดสร้างสรรค์ของครูและนักเรียน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่ช่วย ในการบำบัดและพัฒนาเด็กพิเศษด้วย
  1. หลักสูตรศิลปะภาคปกติ มีความหลากหลายกว่า 30 หลักสูตร สำหรับนักเรียนตั้งแต่รุ่นจิ๋ว และมีหลักสูตรต่อเนื่องไปจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ไปจนถึงผู้สูงอายุ ล่าสุดได้พัฒนาหลักสูตรประติมากรรมจากหลักสูตรค่ายที่ได้รับความนิยมสูงสูดมาเป็นหลักสูตรปกติในชื่อวิชาว่า ห้องปั้น ซึ่งเป็นหลักสูตรประติมากรรมแห่งแรกที่รวมองค์ความรู้ด้านประติมากรรมในระดับอุดมศึกษามาประยุกต์และพัฒนาเป็นหลักสูตรต่อเนื่องให้เหมาะสมสำหรับเด็กตั้งแต่อายุ 3 ขวบไปจนถึงวัยผู้ใหญ่
  2. หลักสูตรพิเศษช่วงปิดเทอม เป็นเสมือน Signature หรือสัญลักษณ์ของคัลเลอมี โดยสร้างสรรค์หลักสูตรที่มีการปรับเปลี่ยนไม่ให้ซ้ำกันในแต่ละปีสำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย
โรงเรียนได้จัดให้มีการแสดงผลงานครูและ นักเรียนทุกสาขาเป็นประจำ โดยมีผลงานที่ผ่านมารวมแล้วกว่า 300 ภาพ และได้มีการจัดพิมพ์ผลงาน เป็นหนังสือสูจิบัตรซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้อ้างอิงเพื่อการสมัครสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่ละสาขาของคัลเลอมี มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยโดยเน้นให้มีการแสดงผลงานนักเรียนเป็นหลัก มีการออกแบบห้องเรียนเป็นห้องแสดงผลงาน รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนตามความเหมาะสม
โรงเรียนได้คัดสรรอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนซึ่งทำให้ผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ออกมามีสีสันสดใสสวยงามและเหมือนจริงตามธรรมชาติ เช่น สีโปสเตอร์ของญี่ปุ่น สีน้ำและสีน้ำมันของฝรั่งเศสและเยอรมนี เป็นต้น ทั้งนี้วัสดุที่ใช้จะมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย


อัญชลี กาญจนจิตกร หรือครูแมว

เจ้าของและผู้บริหาร โรงเรียนศิลปะคัลเลอมี และโรงเรียนสอนทำอาหารเพลย์เชฟ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ด้วยความรักในการเป็นครูจึงเลือกสอบเข้าที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จากนั้นจึงบินไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ Widener University ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ครูแมวได้สั่งสมประสบการณ์จากงานในหลากหลายด้านทั้งผู้จัดการฝ่ายขายพื้นที่และบริการศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิร์ล และได้เลื่อนเป็นผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งผู้ช่วยประธานกรรมการศูนย์การค้า หลังจากนั้นจึงผันตัวเองสู่การเป็นผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ/บริหารการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สถาบันการเงิน MTS  และด้วยความรักในการเป็นครู ครูแมวจึงทำงานเป็นอาจารย์สอนพิเศษควบคู่ไปด้วย และอีกหนึ่งอาชีพในยามว่างจากภารกิจทั้งปวง ครูแมวยังหันไปเอาดีทางด้านการเป็นคอลัมนิสต์ เขียนหนังสือในสิ่งที่ตนเองสนใจโดยเฉพาะตำราสอนการทำอาหารด้วยเมนูหลากหลาย ในสูตรเด็ดเคล็ดลับตามแบบฉบับของตนเอง และคอลัมน์เกี่ยวกับธรรมชาติต้นไม้ดอกไม้ นอกจากนี้ครูแมวยังเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับรายการโทรทัศน์ รายการต่างๆอีกด้วย

จากความสนใจในการเขียนตำราอาหารและการชอบเข้าครัวปรุงอาหารตามแบบฉบับของตนเอง รวมถึงความสนใจในธรรมชาติ เมื่อผสานเข้ากับประสบการณ์ทั้งการเป็นครูและการเป็นนักบริหาร ครูแมวจึงตัดสินใจเปิดโรงเรียนศิลปะคัลเลอมี และโรงเรียนสอนทำอาหารเพลย์เชฟขึ้น ด้วยความมุ่งหวังให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทั้งด้านการทำอาหารและศิลปะ โดยเน้นการบูรณาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Play&Learn

วุฒิพงศ์ ตุลาทอง หรือครูต้อง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์ สาขาประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกียรตินิยมอันดับ 1 หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วได้ทำงานด้านกราฟฟิกดีไซน์อยู่พักหนึ่ง ครูต้องค้นพบว่างานด้านนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถนัดและชอบนัก เพราะครูต้องอยากจะใช้ความรู้ด้านศิลปะให้เต็มที่กว่านี้ จึงได้เบนเข็มเข้าสู่การเป็นครูสอนศิลปะที่ Kolor me สาขาพาราไดซ์พาร์ค มาเป็นเวลาร่วม 10 ปีแล้ว ทุกวันนี้นอกจากการทำหน้าที่ครูสอนศิลปะแล้ว ครูต้องยังทำงานด้านกราฟิกดีไซน์ควบคู่ไปด้วย โดยสร้างสรรค์งานด้าน  art work ทั้งงานโบรชัวร์ โปสเตอร์ และสื่อโฆษณาต่างๆ ให้กับโรงเรียนสอนศิลปะคัลเลอมี

คมกฤษณ์ บุตรน้ำเพชร หรือครูตูน

สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ชื่นชอบและสนใจการวาดการ์ตูนเป็นพิเศษ ได้ศึกษาการวาดการ์ตูนเพิ่มเติมทำให้มีความถนัดทางด้านนี้มากขึ้น ครูตูนมีความรู้สึกว่าตอนเด็กๆ หาที่เรียนหรือคนสอนศิลปะได้น้อยมาก จนต้องวาดเล่นเองมาเรื่อยๆ กว่าจะได้ศึกษาอย่างจริงจังก็เมื่อโตแล้ว จึงมีความสนใจที่อยากจะสอนศิลปะให้เด็กๆ จึงได้มาเป็นครูที่ Kolor me ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 12 ปี ปัจจุบันครูตูนสอนอยู่ที่สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าทาวเวอร์ บี